Enquiries
ชื่อ :
อีเมลล์ :
โทรศัพท์ : *
บริการ :
   
กรอกรหัส
ข้างบนนี้ :
Favorites

บริการ Online

ตรวจค้นข้อมูล

คลังข้อมูลนักบัญชี

แบบฟอร์มงานบัญชี

ข้อมูลใช้บ่อย

Welcome to APLThailand.Com

บริษัท เอ พลัส แอคเคานท์ติ้ง จำกัด เป็นสำนักงานบัญชี ให้บริการจัดทำบัญชี และภาษีอากรแบบครบวงจร ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ให้บริการตรวจสอบบัญชีโดยทีมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์รวมทั้งให้บริการวางระบบบัญชี ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชี และภาษีอากร และให้บริการจดทะเบียนธุรกิจทุกชนิดอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูง โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้เฉพาะทางเป็นอย่างดี มีประสบการณ์และความชำนาญในงานที่ให้บริการแต่ละด้านโดยตรง

พนักงานธุรการ พนักงานขาย ธุรการประสานงานขาย เลขานุการ หางานตำแหน่งอื่น

พนักงานธุรการ (Admin)
 1. ประสานงานทั่วไป
 2. คีย์ข้อมูล
 3. จัดทำรายงาน
 4. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน 4 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 10,000 - 15000 บาท (ขึ้นอยู่กับวุฒิ ประสบการณ์ และความสามารถ)
สวัสดิการ
 1. ปรับเงินเดือนประจำปี + โบนัส
 2. ท่องเที่ยวประจำปี + New Year Party
 3. คอมมิชชั่น + ค่าล่วงเวลา
 4. ประกันสังคมตามกฎหมาย
 5. กองทุนเงินทดแทนตามกฎหมาย
 6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามความสมัครใจ
 7. วันลาป่วย ลาคลอดตามกฎหมาย
 8. วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมาย
 9. วันหยุดตามประเพณี
 10. ฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศชาย – หญิง อายุ 18-30 ปี
 2. วุฒิ ปวช – ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือกำลังศึกษารอบเสาร์ – อาทิตย์
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี MS Office (Word/Excel) และพิมพ์ดีดได้
 4. บุคลิกภาพดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 5. มีทักษะด้านการสื่อสาร ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ
 6. สามารถรับผิดชอบงานให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดได้
 7. มีการอบรมงานให้แม้ไม่มีประสบการณ์
 8. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. ทำงาน จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 18.00 (หยุด เสาร์ – อาทิตย์)
สถานที่ปฏิบัติงาน ในซอยสุขุมวิท 50 แยกสวัสดี 4 (ปากซอยเป็นสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช – โลตัสสุขุมวิท 50
วิธีการรับสมัคร
 1. สมัครด้วยตนเอง พร้อมรูปถ่ายและเอกสารการสมัครงานที่ สำนักงาน
 2. ส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมแนบประวัติส่วนตัว และเอกสารสมัครงาน ทางไปรษณีย์
 3. ส่งประวัติพร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการมาที่ aplusaccounting@gmail.com
 4. กรอกใบสมัคร Online ได้ ที่นี่
ประสานงานขาย (Sales Admin)
 1. ประสานงานทั่วไป
 2. คีย์ข้อมูล
 3. จัดทำรายงาน
 4. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน 4 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 10,000 - 15000 บาท (ขึ้นอยู่กับวุฒิ ประสบการณ์ และความสามารถ)
สวัสดิการ
 1. ปรับเงินเดือนประจำปี + โบนัส
 2. ท่องเที่ยวประจำปี + New Year Party
 3. คอมมิชชั่น + ค่าล่วงเวลา
 4. ประกันสังคมตามกฎหมาย
 5. กองทุนเงินทดแทนตามกฎหมาย
 6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามความสมัครใจ
 7. วันลาป่วย ลาคลอดตามกฎหมาย
 8. วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมาย
 9. วันหยุดตามประเพณี
 10. ฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศชาย – หญิง อายุ 18-30 ปี
 2. วุฒิ ปวช – ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือกำลังศึกษารอบเสาร์ – อาทิตย์
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี MS Office (Word/Excel) และพิมพ์ดีดได้
 4. บุคลิกภาพดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 5. มีทักษะด้านการสื่อสาร ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ
 6. สามารถรับผิดชอบงานให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดได้
 7. มีการอบรมงานให้แม้ไม่มีประสบการณ์
 8. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. ทำงาน จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 18.00 (หยุด เสาร์ – อาทิตย์)
สถานที่ปฏิบัติงาน ในซอยสุขุมวิท 50 แยกสวัสดี 4 (ปากซอยเป็นสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช – โลตัสสุขุมวิท 50
วิธีการรับสมัคร
 1. สมัครด้วยตนเอง พร้อมรูปถ่ายและเอกสารการสมัครงานที่ สำนักงาน
 2. ส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมแนบประวัติส่วนตัว และเอกสารสมัครงาน ทางไปรษณีย์
 3. ส่งประวัติพร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการมาที่ aplusaccounting@gmail.com
 4. กรอกใบสมัคร Online ได้ ที่นี่
พนักงานขาย / Sales Executives
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อปิดงานขาย ทำงานประจำสำนักงาน หรือไปพบลูกค้าข้างนอก
จำนวน 3 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 10,000 - 15000 บาท (ขึ้นอยู่กับวุฒิ ประสบการณ์ และความสามารถ)
สวัสดิการ
 1. ปรับเงินเดือนประจำปี + โบนัส
 2. ท่องเที่ยวประจำปี + New Year Party
 3. คอมมิชชั่น + ค่าล่วงเวลา
 4. ประกันสังคมตามกฎหมาย
 5. กองทุนเงินทดแทนตามกฎหมาย
 6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามความสมัครใจ
 7. วันลาป่วย ลาคลอดตามกฎหมาย
 8. วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมาย
 9. วันหยุดตามประเพณี
 10. ฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศชาย – หญิง อายุ 18-30 ปี
 2. วุฒิ ปวช – ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือกำลังศึกษารอบเสาร์ – อาทิตย์
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี MS Office (Word/Excel) และพิมพ์ดีดได้
 4. มีใจรักงานขาย
 5. บุคลิกภาพดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 6. มีทักษะด้านการสื่อสาร ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ
 7. สามารถรับผิดชอบงานให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดได้
 8. มีการอบรมงานให้แม้ไม่มีประสบการณ์
 9. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 10. ทำงาน จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 18.00 (หยุด เสาร์ – อาทิตย์)
สถานที่ปฏิบัติงาน ในซอยสุขุมวิท 50 แยกสวัสดี 4 (ปากซอยเป็นสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช – โลตัสสุขุมวิท 50
วิธีการรับสมัคร
 1. สมัครด้วยตนเอง พร้อมรูปถ่ายและเอกสารการสมัครงานที่ สำนักงาน
 2. ส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมแนบประวัติส่วนตัว และเอกสารสมัครงาน ทางไปรษณีย์
 3. ส่งประวัติพร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการมาที่ aplusaccounting@gmail.com
 4. กรอกใบสมัคร Online ได้ ที่นี่
เลขานุการ (Secretary)
 1. ประสานงานทั่วไป
 2. คีย์ข้อมูล
 3. จัดทำรายงาน
 4. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน 4 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 10,000 - 15000 บาท (ขึ้นอยู่กับวุฒิ ประสบการณ์ และความสามารถ)
สวัสดิการ
 1. ปรับเงินเดือนประจำปี + โบนัส
 2. ท่องเที่ยวประจำปี + New Year Party
 3. คอมมิชชั่น + ค่าล่วงเวลา
 4. ประกันสังคมตามกฎหมาย
 5. กองทุนเงินทดแทนตามกฎหมาย
 6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามความสมัครใจ
 7. วันลาป่วย ลาคลอดตามกฎหมาย
 8. วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมาย
 9. วันหยุดตามประเพณี
 10. ฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศชาย – หญิง อายุ 18-30 ปี
 2. วุฒิ ปวช – ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือกำลังศึกษารอบเสาร์ – อาทิตย์
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี MS Office (Word/Excel) และพิมพ์ดีดได้
 4. บุคลิกภาพดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 5. มีทักษะด้านการสื่อสาร ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ
 6. สามารถรับผิดชอบงานให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดได้
 7. มีการอบรมงานให้แม้ไม่มีประสบการณ์
 8. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. ทำงาน จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 18.00 (หยุด เสาร์ – อาทิตย์)
สถานที่ปฏิบัติงาน ในซอยสุขุมวิท 50 แยกสวัสดี 4 (ปากซอยเป็นสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช – โลตัสสุขุมวิท 50
วิธีการรับสมัคร
 1. สมัครด้วยตนเอง พร้อมรูปถ่ายและเอกสารการสมัครงานที่ สำนักงาน
 2. ส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมแนบประวัติส่วนตัว และเอกสารสมัครงาน ทางไปรษณีย์
 3. ส่งประวัติพร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการมาที่ aplusaccounting@gmail.com
 4. กรอกใบสมัคร Online ได้ ที่นี่