เคล็ดไม่ลับกับการจดทะเบียน
 • อยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง
  จะจดทะเบียนแบบไหนดี?
 • ต้องการจดทะเบียนตั้งบริษัท,
  ห้างหุ้นส่วน ต้องทำอย่างไร
 • กฎหมายบัญชีที่ควรทราบใน
  การทำธุรกิจ
 • ภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับ
  การประกอบกิจการ
 • สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับ
  กิจการ SME
 • การออกแบบผังบัญชีใช้งาน
  สำหรับ ธุรกิจSME  
Favorites

บริการ Online

ตรวจค้นข้อมูล

คลังข้อมูลนักบัญชี

แบบฟอร์มงานบัญชี

ข้อมูลใช้บ่อย

บริษัท เอ พลัส แอคเคานท์ติ้ง จำกัด เป็นสำนักงานบัญชี ให้บริการจัดทำบัญชี และภาษีอากรแบบครบวงจร ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ให้บริการตรวจสอบบัญชีโดยทีมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์รวมทั้งให้บริการวางระบบบัญชี ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชี และภาษีอากร และให้บริการจดทะเบียนธุรกิจทุกชนิดอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูง โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้เฉพาะทางเป็นอย่างดี มีประสบการณ์และความชำนาญในงานที่ให้บริการแต่ละด้านโดยตรง

บริษัท เอ พลัส แอคเคานท์ติ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2538 โดยทีมผู้บริหารซึ่งจบการศึกษาบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีมผู้บริหารทุกท่านเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งมีความรู้ มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญโดยตรงในวิชาชีพบัญชี และตรวจสอบบัญชี มากว่า 15 ปี

บริษัท เอ พลัส แอคเคานท์ติ้ง จำกัด ให้บริการผ่านเว็บไซด์ เอพีแอลดอทคอม เป็นผู้เสนอสาระความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และสาระน่ารู้ต่างๆ ที่ควรทราบในการประกอบธุรกิจ เพื่อคนในแวดวงบัญชี ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจทั่วไป

นโยบายหลักในการดำเนินงานและบริการของบริษัทมีดังนี้