mainmenu
change to English language
check our promotions
email us message us line us call us check our promotions
หน้าหลัก บริการของเรา ข่าวสารจากเรา ร่วมงานกับเรา อื่น ๆ จากเรา เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา change to English language English
Accounting Service by APLThailand.com
testttt400
testttt768
testttt1024
testttt1199
Accounting Service by APL Accounting Office

สำนักงานบัญชี เอพีแอล

บริการรับทำบัญชี ปิดงบการเงิน
โดย CPD ผู้ทำบัญชีรับอนุญาต
contact APL

ให้คุณหมดกังวัลกับปัญหา พนักงานบัญชีเข้าออกบ่อย
มั่นใจ ด้วยทีมงานคุณภาพ
มากประสบการณ์กว่า 20 ปี

ให้คุณทันใจ เพราะเราจัดส่ง
รายงานทางการเงิน เป็นรายเดือน
เพื่อการวางแผน และตัดสินใจ อย่างทันท่วงที

ให้คุณสบาย เพราะเรามี
อัตราค่าบริการ ที่ยืดหยุ่น และเหมาะสม
สำหรับกิจการขนาดเล็ก และธุรกิจจัดตั้งใหม่

ให้คุณสะดวก เพราะเราปฏิบัติงาน ผ่านระบบบัญชีออนไลน์
สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่
เพื่อการประมวลผลแบบเรียลไทม์

มั่นใจได้   จากจำนวนลูกค้าผู้ไว้วางใจ
กว่า 200 ราย
ให้คุณเต็มที่กับกิจการ
ให้เอพีแอล   ดูแลงานด้านบัญชี
โทรหาเราวันนี้ พร้อมให้คำปรึกษา ฟรี

ทำไมลูกค้าจำนวนมาก
จึงเลือกใช้บริการของเอพีแอล

APL Registration Expert

เราเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ
เปลี่ยนจากผู้ทำบัญชีอิสระ มาเป็นสำนักงานบัญชี
พร้อมอัพเดททุกข่าวสาร ด้วยบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว
เพื่อคุณภาพที่ดีกว่า ในราคาที่เหมาะสม

We are qualified

1. เรามืออาชีพ

เราบริหารงานโดยทีมผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทีมงานของเราเป็นผู้ทำบัญชีรับอนุญาต
เราเชี่ยวชาญ ทั้งบริษัทไทย และต่างชาติ
We provide practical advice

2. เราวางแผน และแนะนำ

ที่ไม่เพียงถูกหลักการ แต่ยังปฎิบัติได้จริง
เราช่วยคุณวางแผนภาษี ไม่ใช่หนีภาษี
ถูกต้อง รวดเร็ว ตรวจสอบได้ ขอคืนภาษีได้
We provide monthly report

3. เราทันเหตุการณ์

เราให้บริการผ่านระบบบัญชีออนไลน์
ให้คุณได้รับรายงานแบบเรียลทาม
ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
We offer value for money

4. เราครบครัน และคุ้มค่า

ครอบคลุมทุกบริการทั้งด้าน บัญชี ภาษี
และจดทะเบียนธุรกิจทุกประเภท
รวดเร็ว ถูกต้อง ราคายุติธรรม
We are trusted

5. ให้คุณมั่นใจ ขอคืนภาษีได้

ด้วยทีมงานคุณภาพ ประสบการณ์กว่า 20 ปี
พิสูจน์ได้!!! จากจำนวนลูกค้าผู้ไว้วางใจ
กว่า 1,000 ราย
check our covid promotions
Accounting Packages

Start Up Package

3,990 THB
ต่อเดือน
 1. ยื่นภาษี ณ ที่จ่าย และประกันสังคม
 2. ปิดบัญชี จัดทำงบการเงินรายเดือน
ฟรี ให้คำปรึกษา และวางแผนภาษีอากร

Standard Package

6,500 THB
ต่อเดือน
 1. ยื่นภาษี ณ ที่จ่ายและมูลค่าเพิ่ม
 2. ปิดบัญชี จัดทำงบการเงินรายเดือน
ฟรี ให้คำปรึกษา และวางแผนภาษีอากร

Premium Package

9,500 THB
ต่อเดือน
 1. บริการยื่นภาษี ปิดบัญชี จัดทำงบการเงิน
 2. กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ฟรี ให้คำปรึกษา และวางแผนภาษีอากร

Payroll Service

3,990 THB
ต่อเดือน
 1. คำนวณเงินเดือน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 2. จัดทำสลิปเงินเดือน โอนเงินเข้าบัญชี
ฟรี ให้คำปรึกษา และวางแผนภาษีอากร

Social Security Service

3,990 THB
ต่อเดือน
 1. จัดทำประกันสังคมรายเดือน
 2. และดำเนินการแจ้งพนักงานเข้า-ออก
ฟรี ให้คำปรึกษา และวางแผนภาษีอากร

Stock Reporting

5,990 THB
ต่อเดือน
 1. คำนวณต้นทุนขาย
 2. และจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ
ฟรี ให้คำปรึกษา และวางแผนภาษีอากร
APL Accounting Office
Working from everywhere with APL online accounting software
ใหม่ !!! ระบบบัญชีออนไลน์
เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่
สามารถประมวลผลรายงานได้แบบเรียลไทม์
ค่าทำบัญชีราคาพิเศษ เริ่มต้น 9,500 บาทต่อเดือน
Contact APL Expert
ทำบัญชีโดย สำนักงานบัญชี เอพีแอล
Accurate

1. ถูกต้อง

Fast

2. ทันเวลา

Tax claim service

3. ขอคืนภาษีได้

Practical

4. ปฏิบัติได้จริง

บริษัทบัญชีคุณภาพ เอพีแอล

ที่ปรึกษาทางธุรกิจ บัญชี และภาษีของคุณ ตั้งแต่ปี 1995

we control from the documents delivered

เราควบคุมการทำงาน
ตั้งแต่การรับส่งเอกสาร

ผู้เชี่ยวชาญจากเอพีแอล จะจัดทำใบรับเอกสารและใบส่งคืนเอกสาร พร้อมทั้งจัดชุดเอกสารเข้าเล่มคืน เพื่อให้คุณมั่นใจ เอกสารสำคัญไม่สูญหาย
we confirm your tax before proceeding

เราส่งยืนยันยอดภาษี
และประกันสังคม

ผู้เชี่ยวชาญจากเอพีแอล จะส่งยื่นยันยอดภาษี และประกันสังคม ทางอีเมล์ ยืนยันจำนวนพนักงาน จำนวนเอกสารขายและซื้อที่ได้รับ รวมทั้งหมายเลขเอกสารที่ยกเลิก เพื่อให้คุณมั่นใจ เอกสารสำคัญทางภาษีและประกันสังคม ได้รับการประมวลผลที่รวดเร็ว และครบถ้วนถูกต้อง
we send out monthly reports

เราจัดส่งรายงานทางการเงิน
เป็นรายเดือน

ผู้เชี่ยวชาญจากเอพีแอล จัดส่งรายงานทางการเงินเป็นรายเดือน ทั้งงบทดลอง งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คุณมีข้อมูลประกอบการวางแผน และตัดสินใจ อย่างทันท่วงที
we summarize related issues

เราทำสรุปปัญหาที่พบ
จากการทำงานและเอกสาร

ผู้เชี่ยวชาญจากเอพีแอล จะทำสรุปปัญหาที่พบจากเอกสาร รายการบัญชี และรายการภาษี พร้อมให้คำแนะนำ วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้ข้อผิดพลาดต่างๆ ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที ปฏิบัติได้จริง และลดภาระภาษีและค่าปรับที่อาจจะเกิดขึ้น
apl-success
Our Success
200+ over 200 monthly clients

Monthly Clients

1000+ over 1000 completed projects

Completed Projects

20+over 20 years of experience

Years of Experience

20+over 20 expertists

Experienced Staff

READ MORE

Testimonials
"ประทับใจในบริการค่ะ ทางบริษัทดูแลและใส่ใจลูกค้า คอยติดตามงาน ตรวจสอบและให้คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำบัญชี ด้วยความถูกต้องและชำนาญ ทำให้เราไว้วางใจในการใช้บริการค่ะ"

คุณณัฐกร กฐินทอง

ผู้บริหาร บริษัท ซูซูกิ นวนคร กรุ๊ป จำกัด และ บริษัทในเครือ

"บริษัทให้คำแนะนำได้ตรงประเด็น ทั้งเรื่องบัญชีและภาษี ถามอะไรก็ตอบได้ทันที บอกข้อดี ข้อเสีย ที่ชัดเจน เลือกใช้บริการทำบัญชีกับเอพีแอล คุ้มและคิดว่าเลือกไม่ผิดค่ะ"

คุณกุลชญา จิรขจรกิตติ์

ผู้บริหาร บริษัท เฟฮุ ดีไซน์ จำกัด และ บริษัทในเครือ

"จดทะเบียนบริษัทกับเอพีแอลค่ะ บริการดี งานเสร็จเร็วทันใจ ทีมงานมืออาชีพเค้ารู้ว่าต้องทำอะไรให้เรา เมื่อไหร่ ตอนติดต่อเข้าไปไม่รู้เรื่องอะไรเลย ทางบริษัทก็คอยตอบ คอยอธิบาย ละเอียดและใจเย็นมาก ไม่ผิดหวังค่ะ"

คุณกวันรัตน์ พรชาติสุวรรณ

ผู้บริหาร บริษัท จีซ่า (ไทยแลนด์) จำกัด

"ติดต่อไปหลายที่ครับ แต่ละที่ราคาก็ไม่ต่างกัน สุดท้ายเลือกจดทะเบียนบริษัทกับเอพีแอล ตอบคำถามได้ชัดเจน ละเอียดแต่เข้าใจง่าย ทีมงานมีประสบการณ์ คอยให้คำแนะนำทั้งเรื่องรูปแบบการจดทะเบียน ทุนที่ใช้ ควรจดทะเบียน Vat หรือไม่ คิดว่าตัดสินใจถูกต้องครับ"

คุณมงคล ชัยวรานนท์

ผู้บริหาร บริษัท มาเธอร์ ออนไลน์ จำกัด

READ MORE

Our Clients
Wine Garage
Atmos
Skechers
Weidmuller
Nava Suzuki Group
Zilingo Shopping
Casa Pagoda
Shane Wilding Golf
Maverix Group
B&Y Computer