เคล็ดไม่ลับกับการจดทะเบียน
 • อยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง
  จะจดทะเบียนแบบไหนดี?
 • ต้องการจดทะเบียนตั้งบริษัท,
  ห้างหุ้นส่วน ต้องทำอย่างไร
 • กฎหมายบัญชีที่ควรทราบใน
  การทำธุรกิจ
 • ภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับ
  การประกอบกิจการ
 • สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับ
  กิจการ SME
 • การออกแบบผังบัญชีใช้งาน
  สำหรับ ธุรกิจSME  Enquiries
ชื่อ :
อีเมลล์ :
โทรศัพท์ : *
บริการ :
   
กรอกรหัส
ข้างบนนี้ :
Favorites

บริการ Online

ตรวจค้นข้อมูล

คลังข้อมูลนักบัญชี

แบบฟอร์มงานบัญชี

ข้อมูลใช้บ่อย


REGISTRATION SERVICE

Untitled Document


อยากมีธุรกิจเป็นของตนเองจะจดทะเบียนธุรกิจแบบไหนดี
เมื่อจดทะเบียนแล้วนิติบุคคลต้องทำอย่างไรบ้างจึงจะถูกกฎหมาย
มีกฎหมายบัญชีและภาษีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
ข้อควรรู้ก่อนจดทะเบียนธุรกิจ

อย่า จดทะเบียนธุรกิจโดยที่ท่านไม่มีข้อมูลที่ครบถ้วน
การจดทะเบียนมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามมามากกว่าที่ท่านคิด

โทรหาเราวันนี้ ให้คำปรึกษาฟรี เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง
Package 1 – Registration

ค่าบริการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วน 1190* บาท บริษัท 2390* บาท
ฟรี บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีทางอินเตอร์เน็ต
ฟรี บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทางอินเตอร์เน็ต

Package 2 – All Inclusive
ค่าบริการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วน 4190* บาท บริษัท 5390* บาท
ฟรี บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีทางอินเตอร์เน็ต
ฟรี บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทางอินเตอร์เน็ต
ฟรี ขึ้นทะเบียนประกันสังคมสำหรับนายจ้าง
ฟรี ขึ้นทะเบียนประกันสังคมสำหรับลูกจ้าง

Package 3 – Accounting Plus
ค่าบริการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วน 1190* บาท บริษัท 2390* บาท
ฟรี บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีทางอินเตอร์เน็ต
ฟรี บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทางอินเตอร์เน็ต
ฟรี บริการจดทะเบียนยื่นภาษีออนไลน์
ฟรี คู่มืองานบัญชีภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการใหม่
* ค่าบริการไม่รวมค่าธรรมเนียม

เราบริการท่านด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์กว่า 15 ปี
บริการทำบัญชีเริ่มต้น 3,500 บาท
ค่าบริการทำบัญชี Premium Package เริ่มต้น 6,000 บาท
บริการสอบบัญชี
ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เรามีเจ้าหน้าที่ไปหาคุณถึงที่ค่ะ

 

รายละเอียดงานบริการพร้อมอัตราค่าบริการ
1 จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า คณะบุคคล 1,990 บาท เอกสารประกอบ
Click
2 จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนฯ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
บริษัทจำกัด

1,190 บาท
2,390 บาท

เอกสารประกอบ
Click
3 ขอมีเลขผู้เสียภาษี และจดภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,990 บาท เอกสารประกอบ
Click
4 ขออนุมัติยื่นภาษี Online 1,990 บาท เอกสารประกอบ
Click
5 จดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจฯ เช่น จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่, แก้ไขกรรมการเข้าออก, เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, วัตถุประสงค์, รายชื่อผู้ถือหุ้น, เพิ่มทุน 2,490 บาท เอกสารประกอบ
Click
6 จดเปลี่ยนแปลงกรมสรรพากร เช่น จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่, แก้ไขกรรมการเข้าออก, เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, วัตถุประสงค์, เพิ่มสาขา, เพิ่มทุน - กรณีจดทะเบียน 2,990 บาท เอกสารประกอบ
Click
7 ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้างและลูกจ้าง 2,990 บาท เอกสารประกอบ
Click
8 ขอใบอนุญาติกรมสรรพสามิต เพื่อจำหน่ายบุหรี่และสุรา 1,990 บาท เอกสารประกอบ
Click
9 ขอใบอนุญาติประกอบธุรกิจท่องเที่ยว 2,490 บาท เอกสารประกอบ
Click
10 ทำบัตรผู้จัดการกรมศุลกากร สำหรับผู้นำเข้า - ส่งออก 2,490 บาท เอกสารประกอบ
Click
11 จดเลิกกิจการและชำระบัญชี 9,990 บาท เอกสารประกอบ
Click
12 จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 9,990 บาท เอกสารประกอบ
Click
13 บริการด้าน Visa 14,990 บาท เอกสารประกอบ
Click
14 บริการด้าน Work Permit 14,990 บาท เอกสารประกอบ
Click
15 บริการขอหนังสือรับรองและคัดเอกสาร 500 บาท เอกสารประกอบ
Click